Portfolio - Bartłomiej Pelczar

www.berq.pl -> portfolio -> rpw

Portfolio

Strona projektu RPW

Strona Internetowa profektu o nazwie: "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie" dla PWSZ w Krośnie

Użyte technologie:

  • PHP
  • MySql
  • JavaScript: jQuery
  • Ajax

Copyright © 2011 Bartłomiej Pelczar