Portfolio - Bartłomiej Pelczar

www.berq.pl -> portfolio -> projektunijny

Portfolio

Strona internetowa projektu unijnego

Strona internetowa porjektu unijnego o tytule:

"Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie w wyniku rozbudowy i wyposażenia obiektów PWSZ w Krośnie"

Użyte technologie:

  • PHP
  • MySql
  • JavaScript: jQuery
  • Flash

Copyright © 2011 Bartłomiej Pelczar